Žalující strany se dožadovaly kompenzace za údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu a Policie ČR při procesu zajištění a předání žalobcova majetku.

Žaloby byly podány na základě česko-britské dohody o ochraně investic a obě arbitráže se procesně řídily pravidly Stockholmské obchodní komory.

„Vítězství jsou výsledkem výborné práce interního týmu Ministerstva financí z odboru Mezinárodní právní služby, vedeného ředitelkou Marií Talašovou. Od roku 2014 její tým odvrátil hrozbu škody pro Českou republiku ve výši tří miliard korun,“ dodal Žurovec.

Spor ohledně podniku Sprint

Společnost Anglia Auto Accessories Ivana Petera Busty v 90. letech s družstvem invalidů Kyjovan založila podnik Sprint, který vyráběl střešní nosiče. Pozdější vedení družstva však smlouvu prohlásilo za neplatnou, za což Busta vysoudil odškodné 8,5 miliónu korun, kterých se nikdy nedomohl.

V roce 2000 zaměstnanci Kyjovanu zabavili podle žaloby ve skladech Sprintu zboží za 99 miliónů korun. Po intervenci Policie ČR byla část zboží vrácena, podle žalobců však chybělo zboží za 70 miliónů korun.