„Přednost musí dostat australští pracovníci, především mladí Australané,“  zdůvodnil změnu Dutton. Víza podle něj mají být nadále udělována jen ve zvláštních případech.

„Nadále budeme zohledňovat při náboru zahraničních zaměstnanců
potřeby firem, které přispívají hospodářskému růstu,“ dodal ministr.

Jedná se o víza známá pod označením 457, která se poskytují na čtyři roky. Zaměstnanec může volně cestovat ze země a do země a přivést si do Austrálie manžela, manželku či děti.

Od roku 2012 jen pár set lidí

Od roku 2012 mohou o tato víza žádat i zaměstnanci řetězců rychlého občerstvení. Od té doby jich bylo pro práci u firem McDonald’s nebo KFC uděleno kolem 500.

To je přitom relativně malý podíl – celkem loni na vízum 457 pracovalo v Austrálii téměř 96 tisíc lidí. Nejvíce z nich přišlo z Indie, Velké Británie a Číny. Pracují nejčastěji jako kuchaři, ve stavebnictví, jako programátoři nebo jako zdravotní sestry.

Dutton už v prosinci nařídil přepracovat seznam asi 650 profesí, na které se víza mohou vztahovat. Cílem podle něj je, aby zahraniční zaměstnanci „doplňovali, ale nikoli nahrazovali“ domácí pracovní sílu.

Zatím všal není jasné, zda budou mít mladí Australané o nepříliš štědře placenou práci ve fastfoodech zájem.