Celkové příjmy státního rozpočtu činily za první dva měsíce 197,2 miliardy korun. Celkové výdaje 193,5 miliardy korun.

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo schodkem 5,4 miliardy korun, když příjmy činily 91,1 miliardy korun a výdaje 96,5 miliardy korun (v únoru 2016 to bylo 109,2 mld. Kč).

Meziročně horší přebytek za první dva měsíce roku podle ministerstva ovlivnilo rapidní snížení peněz přijatých z EU a finančních mechanismů.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 miliardy korun, což představuje o 3,4 procenta více než v roce 2016.

K poslednímu únorovému dni bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 86,9 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 4,8 miliardy korun. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 4,2 miliardy korun, tedy o 6,6 procenta.