Produkce vepřového, která obnáší téměř polovinu celkové výroby masa v ČR, loni meziročně klesla o 3,3 procenta na 220 334 tun. U hovězího a telecího se zvýšila o 5,3 procenta na 71 932 tun, u drůbežího o 3,4 procenta na 156 492 tun.

Vepřového se dováží ze zahraničí víc, než se vyrobí doma. Loni bylo dovezeno 257 083 tun a vyvezeno 36 714 tun vepřového masa. Vepřové se loni dováželo hlavně z Německa, Španělska a Polska. Z Česka se naopak nejvíc vyváží na Slovensko.

Meziročně se prohloubil schodek zahraničního obchodu s hovězím masem. Jeho dovoz se zvýšil na 30 553 tun a vývoz na 10 335 tun. V obou případech šlo o nárůst o více než pětinu. Hovězí maso se dováželo nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vyváželo se hlavně na Slovensko a do Maďarska.

Propad cen mléka

Více se dováží i drůbežího masa – loni 117 tun, hlavně z Polska a Maďarska. Vyvezeno bylo 37 045 tun, většinou opět na Slovensko.

Nákup mléka se zvýšil o procento, ale ceny výrobců mléka byly o 14,7 procenta pod úrovní roku 2015, uvedli ČSÚ.

„I když tedy zemědělci na mléce vloni celkově prodělali, poslední kvartál ukazuje na lepší trend. Je to dáno jednak hospodářskými opatřeními s mlékem a mléčnými výrobky na vnitřním trhu EU, jednak oživením odbytu do asijských zemí,“ řekl Jiří Hrbek z ČSÚ.