Takřka stovka inženýrů má v jednom z nejmodernějších vývojových pracovišť tohoto druhu v Česku k dispozici například EMC laboratoř pro měření elektromagnetické kompatibility v bezodrazové komoře nebo klimatickou komoru, ve které lze simulovat extrémní klimatické podmínky.