Nezaměstnanost v celé EU klesla v listopadu na 8,3 procenta a byla tak nejnižší za  více než sedm let.

Mírou nezaměstnanosti pod pět procent se vedle Česka a Německa chlubí i Maďarsko, Malta a Velká Británie.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v Řecku a ve Španělsku, dvouciferných hodnot dosahovala také na Kypru, v Itálii, Chorvatsku a Portugalsku. Nad průměrem EU se pohybuje nezaměstnanost i na sousedním Slovensku, kde v listopadu byla 9 procent.

Tlak na růst mezd

„V Česku i v Německu již výraznější pokles nezaměstnaných v tomto roce neočekáváme, zatímco výraznější prostor vidíme právě ve Francii nebo ve Španělsku. Se zlepšující se situací na trhu práce by postupně mohly sílit také mzdy, i když pravděpodobně jen lehce a pouze v místech s nejnižší nezaměstnaností,” uvedl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Země s nejvyšší nezaměstnaností v EU

Země s nejvyšší nezaměstnaností v EU

FOTO: David Ryneš, Novinky

Nízká nezaměstnanost v tuzemsku netěší firmy, které obtížně shánějí zaměstnance především technických profesí nebo řidiče.

Úřad práce hlásí za prosinec 5,2 procenta

V pondělí zveřejnil své údaje o nezaměstnanosti i Úřad práce, který používá rozdílnou metodiku než Eurostat a ČSÚ. V tomto případě šlo navíc už o prosincové, nikoliv teprve listopadové údaje. Podle Úřadu práce dosahovala míra nezaměstnanosti v prosinci 5,2 procenta. Šlo o mírný meziměsíční nárůst způsobený především ukončováním sezónních prací.

Meziročně však došlo k poklesu počtu nezaměstnaných o 72 tisíc, a jde tak o nejnižší prosincovou nezaměstnanost za posledních osm let. [celá zpráva]

Rozdílná metodika

Eurostat vychází z údajů poskytovaných národními statistickými úřady. Český statistický úřad tzv. obecnou míru nezaměstnanosti počítá podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech.

Ukazatel vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkovém součtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob ve věku 15–64 let (pro Eurostat 15–74). Statistické šetření umožňuje podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci vůbec nehledají, neboť často nevěří, že by ji mohli nalézt.

Čísla statistiků o nezaměstnanosti proto vycházejí nižší než údaj zveřejňovaný Úřadem práce ČR (ÚP). Ten uvádí počet nezaměstnaných registrovaných na úřadu vydělený počtem všech lidí ve věku 15–64 let, kteří žijí na daném území.