Laboratorní analýza prokázala přítomnost picoxystrobinu v množství  0,084 miligramů na kilogram (mg/kg), což je osmkrát více než maximální povolený limit. „Uvedený mák nelze považovat za vhodný k lidské spotřebě a inspekce spotřebitelům doporučuje, aby jej nekonzumovali,” uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Mák je označen datem minimální trvanlivosti do 31. ledna 2017 a číslem šarže L228620. Výrobcem je společnost Alika z Čelčic na Prostějovsku.

Mák je označen datem minimální trvanlivosti do 31. ledna 2017 a číslem šarže L228620. Výrobcem je společnost Alika z Čelčic na Prostějovsku.

Mák je označen datem minimální trvanlivosti do 31. ledna 2017 a číslem šarže L228620. Výrobcem je společnost Alika z Čelčic na Prostějovsku.

Penny Marketu inspekce nařídila okamžité stažení závadné šarže máku ze všech provozoven a zahájí s ním správní řízení o uložení pokuty.