„Pevně doufám, že si OKD koupí seriózní strategický privátní investor, který bude firmu dlouhodobě provozovat. Ministerstvo financí s dalšími penězi mimo dohodu s Priskem pro OKD nepočítá,” uvedl Babiš.

OKD už dříve oznámilo, že ztrátový Důl Paskov uzavře k 31. březnu 2017. „Asi jednu třetinu z požadované částky tvoří náklady na zajištění zákonných sociálních nároků zaměstnanců, vyplývajících z kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně spojených s ukončením těžby a následnou likvidací dolu,“ uvedl výkonný ředitel Antonín Klimša.

Upřesnil, že 477 miliónů bude OKD potřebovat na samotnou technickou likvidaci dolu. Podle mluvčího OKD Iva Čelechovského se managementu podařilo původně odhadované náklady na likvidaci Dolu Paskov reálně snížit o zhruba 40 procent.

Milióny i pro Důl Frenštát

Součástí žádosti od představenstva je rovněž státní pomoc pro Důl Frenštát. Pro něj chce OKD ročně 30 miliónů, které musí firma každoročně vynakládat na konzervační režim dolu. Částka se skládá z osobních nákladů, nákladů na energie a údržbu a z prostředků na nezbytné externí služby.

„Důl Frenštát musíme ze zákona udržovat jako strategickou zásobu černého uhlí pro Českou republiku. Nicméně náklady spojené s udržovacím provozem a hlavně se zajištěním bezpečnosti jsou pro nás v insolvenci velkým finančním břemenem,“ upozornil Klimša s tím, že právě kvůli tomu chce firma zřídit nový závod Útlum, kam by organizačně převedla všechny svoje nečinné doly, což jsou Důl Paskov a Frenštát, a transparentně jej tak oddělila od činné části.