„Nebyla by to smutná věc, pokud by Evropa v budoucnosti opustila společnou měnu,“ prohlásil Hart s tím, že bylo od Britů velice chytré, když se od začátku spuštění eura rozhodli projektu společné měny neúčastnit.

„Euro byla chyba,“ domnívá se Hart. Zároveň připomněl, že tento názor razil od první chvíle, kdy se o zavedení měnové unie rozhodlo.

Centralizace zašla příliš daleko

Podle Harta zašla centralizace moci v EU příliš daleko a klíčovým slovem evropské politiky by proto teď měla být decentralizace. „Pokud opustí tento trend, Evropská unie by mohla přežít a vzkvétat, v opačném případě selže,“ řekl ekonom.

Na druhé straně by si podle laureáta Nobelovy ceny EU měla zachovat pravomoci především v klíčových oblastech jako volný pohyb osob a zboží.

Ocenění za teorii kontraktu

Ekonom Oliver Hart pochází z Velké Británie, zároveň však dlouhodobě působí v USA a má i tamní občanství. Společně Bengtem Holmströmem, který pochází z Finska a rovněž působí v USA, obdrželi v prosinci Nobelovu cenu za ekonomii za příspěvek k teorii kontraktu. [celá zpráva]

Teorie se zabývá způsoby, jimiž ekonomičtí aktéři uzavírají vzájemné smlouvy. Vrhá světlo na to, jak se mohou aktéři s rozdílnými zájmy dohodnout na vzájemně prospěšném řešení. Zkoumá i například, jaký vliv má na zaměstnance či manažery vyplácení pevného platu či odměn podle výkonu.