Podnět k zajištění Bakalova majetku podala Arca Capital patřící finančníku Pavolu Krúpovi za účelem dosažení řádných výsledků probíhajícího trestního řízení pro podezření z neodborného jednání zástupců společnosti OKD a neoprávněného vyvedení financí ze společnosti OKD ve výši desítek miliard korun.

„Jednáme v zájmu společnosti OKD, jejích akcionářů, věřitelů, zaměstnanců i celého regionu směřuje kroky za účelem dosažení náhrady škody ve výši desítek miliard korun, kterou mohli svým neodborným konáním způsobit především členové představenstva a dozorčí rady společnosti OKD i její tehdejší mateřské společnosti New World Resources (NWR),“ sdělil Krúpa.

Ze stejných důvodů už podala Arca Capital nedávno trestní oznámení pro podezření z trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, krácení daní nebo způsobení úpadku.

Pavol Krúpa

Pavol Krúpa

FOTO: Arca Capital

„Jednou z vedoucích osob zodpovědných za činnost OKD byl Zdeněk Bakala a existuje důvodné podezření, že značná část jeho majetku je výnosem z trestné činnosti či mohla být k jejímu spáchání použita,“ upozornil Krúpa.

Arca podala podnět ve středu 14. prosince na ostravskou expozituru Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Arca Capital požaduje například zajištění peněžních prostředků na účtech Bakaly a zabezpečení podílů společností, kterými bývalý vlastník OKD disponuje. Jedná se například o společnost Luxury Brand Management, jejímž prostřednictvím ovládá luxusní butiky v Pařížské ulici, nebo společnost Economia, která je mimo jiné vydavatelem Hospodářských novin.

Chtějí obstavit i Bakalovy nemovitosti

Skupina chce nechat také obstavit milionářovy nemovitosti, které Bakala vlastní nebo je jejich spoluvlastníkem. Jejich hodnota má být několik miliard korun.

Mezi nejhodnotnější patří budova na Loretánském náměstí, která má sloužit jako budoucí Knihovna Václava Havla, Bakalovo sídlo v obci Modrava na Šumavě, Forum Karlín nebo rozsáhlé pozemky na Ostravsku.