„Inspektoři budou mít krycí doklady na falešné jméno,” řekl Novinkám mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Tyto doklady vydává ministerstvo vnitra i pro jiné své agenty.

Na předváděcích akcích podle něj žádají organizátoři před vstupem běžně občanský průkaz, znají pravou identitu inspektorů a vytvoří si seznam, který si případně mezi sebou rozešlou. „A podruhé již inspektora dovnitř nevpustili, protože jejich identita jim byla známá," dodal k důvodům změn Fröhlich.

Opora v legislativě

Nově také mají inspektoři ČOI pravomoc získat na internetu informace o prodávajícím, který o sobě neuvádí všechny zákonem stanovené údaje, a nelze jej tedy kontrolovat.

„Se změnami prodejních technik a rozvojem obchodování na internetu chceme zajistit účinnější dozor kontrolních orgánů ČOI a robustněji ochránit spotřebitele. K tomu musí být ČOI vybavena odpovídajícími nástroji včetně těch legislativních,” řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který novelu předkládal.

V případě, že existuje podezření na protiprávní jednání, počítá návrh s tím, že by inspektoři mohli vstupovat do prostorů podnikatele, s výjimkou obydlí. Při kontrolách na tržnicích se podle inspekce běžně stává, že při kontrole první stánkař varuje ostatní a ti pak zamykají zboží do kontejnerů.