Doklad o zakoupení musí být na vyžádání poskytnut, připomíná ČOI, a to v okamžiku zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby. Účtenka pak slouží třeba i jako doklad pro účely reklamace, kdy zákazník může prokázat zakoupení daného výrobku či objednání služby.

Záruční doba trvá podle občanského zákoníku 24 měsíců. Nicméně prodávající se může se zákazníkem dohodnout na zkrácení na polovinu. Tento údaj musí být uveden na dokladu o zakoupení.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

§ 16

(1)          Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.


Doklad o prodeji má dále obsahovat informace, o jaký výrobek nebo službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta. Vedle toho musí obsahovat i identifikační údaje prodávajícího, tedy jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu a identifikační číslo (IČO).

Oproti tomu doklad k EET tento údaj ze zákona obsahovat nemusí. Proto ČOI spotřebitelům doporučuje, aby trvali na vydání dvou účtenek.

Inspekce však připouští variantu, že podnikatelé na účtenku o EET vytisknou i údaje, které ze zákona musí obsahovat doklad o zakoupení. V takovém případě se zákazníci mohou spokojit s jednou účtenkou.

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

§ 20

Údaje na účtence

               (1) Poplatník je na účtence povinen uvádět 

a) fiskální identifikační kód, 
b) své daňové identifikační číslo, 
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, 
d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, 
e) pořadové číslo účtenky, 
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 
g) celkovou částku tržby, 
h) bezpečnostní kód poplatníka, 
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

                (2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

               (3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Od 1. prosince se do EET zapojí hotely a restaurace. V březnu 2017 bude následovat maloobchod a velkoobchod. Od března 2018 bude povinná i ve svobodných povoláních, dopravě a zemědělství a od června 2018 i u vybraných řemesel a výrobních činností.