„Palivo měníme každý rok, za šestnáct let provozu už jde o standardní manipulaci. Přesto je potřeba k ní přistupovat velmi zodpovědně,“ zdůraznil Sviták.

Připomněl, že veškeré manipulace jsou online přenášeny do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, neboť jaderné palivo je citlivý materiál a nepřetržité monitorování výměny nebo skladování je součástí bezpečnostních kontrol mezinárodních organizací.

Nyní vyrábí elektřinu druhý blok Temelína, jehož odstávku firma zrušila. [celá zpráva]

S palivem manipulují pod vodou

Ročně v Temelíně vymění přibližně čtvrtinu paliva. Tentokrát to bylo přesně 48 ze 163 palivových souborů. Veškeré manipulace se dějí pod vodou, která také chrání pracovníky v blízkosti reaktoru před radioaktivním zářením. Pozici každého souboru určují fyzici na základě složitých výpočtů.

Palivové soubory jsou jinak obohacené a je důležité, aby výkon v reaktoru byl rovnoměrně rozložen. Zavezení jednoho souboru trvá přibližně půl hodiny a vše pečlivě sleduje dálkově ovládaná kamera.

Po dokončení potřebných prací se voda nad reaktorem vypustí a reaktor se začne montovat.