Estakáda u Prackovic sousedí s místem, kam se již v roce 2013 sesul svah z vrcholu Kubačka, na kterém je kamenolom. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) minulý týden na tiskové konferenci oznámil, že se na stavbě objevily další problémy se stabilitou podloží, a pokud by měly problémy ohrožovat dopravu, bude posunut termín otevření dálnice, která se staví už 32 let. [celá zpráva]

„Na stavbě D8 bylo zahájeno odtěžování horních vrstev násypu v nejvíce exponované části násypu u opěry Prackovické estakády, a to za účelem zamezení rozvoje pohybu násypu a omezení vlivu na opěru,” řekl Novinkám ve čtvrtek mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Upřesnil, že má být odtěženo přibližně 34 tisíc metrů krychlových násypu, který bude nahrazen lehčeným kamenivem. Zajištění proti sesuvu prodraží stavbu o zhruba 300 miliónů korun.

Práce na zajištění stavby proti sesuvu vyjdou na zhruba 300 milionů korun.

Práce na zajištění stavby proti sesuvu vyjdou na zhruba 300 miliónů korun.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

„Zhotovitel stavby v současné době mimo samotné odlehčení násypu zpracovává návrh technického řešení stabilizace opěry. K realizaci bude přistoupeno až na základě potřeby, která vyplyne z hodnocení výsledků měření. V současné době předpokládáme, že tyto práce včetně obnovení konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny do 5. prosince,” dodal Studecký. Termín otevření by se tak podle něj měl stihnout.

Podle Miloslavy Pošvářové, ředitelky tzv. Stínového ŘSD, není nový sesuv nic překvapivého.

„Dlouhodobě se upozorňuje na rizikové území v délce tři kilometry, které končí opěrou mostu estakády,” řekla šéfka neziskové organizace, kterou založil podnikatel Radim Jančura. Expertka na dopravní stavby do roku 2013 působila na ŘSD.

Podívejte se na screen foto z podkladů GISu (geografický informační systém). V kroužku je vyznačena estakáda Prackovice...

Zveřejnil(a) Miloslava Pošvářová dne 20. říjen 2016

„Nyní celou první opěru vybagrovali, odstranili již hotové vrstvy vozovky a část zásypu. Vlevo u paty násypu je technika pro štěrkopískové piloty, kterými chtějí odvádět vodu,” popsala Novinkám situaci podle záběrů natočených ve středu z dronu.

„Nevím, jestli to bude stačit, budou honit vodu zprava doleva a úplně naruší vodní režim. Uvidíme. Stačí pět dnů deště a ukáže se, zda je stav úprav funkční,” uvedla expertka.

Piloty, na kterých estakáda stojí, měly být podle ní původně dlouhé jen osm metrů, což bylo naprosto špatně. Nyní se mají použít mnohem delší, možná třicetimetrové. ŘSD na dotaz Novinek ale technické detaily neupřesnilo.

Stabilizace podloží násypu dálnice spočívá podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v odvodňování rizikového svahu pomocí štěrkových stěn.

Stabilizace podloží násypu dálnice spočívá podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v odvodňování rizikového svahu pomocí štěrkových stěn.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

„Z obrázku estakády je vidět, že je celá v sesuvném území až k Labi. Technologie realizace železobetonových pilot pro zakládání je v České republice do 12 metrů. Jen velmi výjimečně se zakládá hlouběji technikou, kterou musí přivézt ze zahraničí. Tady se pohybujeme v hloubkách 30 až 50 metrů, je tedy otázka, jak mají vůbec pilotové základy estakády hluboko,” dodala  Pošvářová.

V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u nedalekých Dobkoviček. Sesuv zavalil rozestavěný úsek dálnice asi v délce 200 metrů a značně poškodil i nedalekou železniční trať.

Podle ministerstva dopravy může za sesuv nedaleký kamenolom. Správce silnic a železnic už jeho majitele, společnost Kámen Zbraslav, zažaloval o uhrazení zhruba miliardové škody. Společnost vinu odmítla.

Dálnice D8 z Prahy na Ústí nad Labem a dále k hranicím s Německem se staví už od roku 1984, tedy 32 let. Na problémy se stabilitou okolních svahů ještě před zahájením stavebních prací upozorňovali ekologičtí aktivisté.