Fraser Institute měří ekonomickou svobodu na základě pěti parametrů – velikost státu, právní systém a majetková práva, stabilita měny, přítomnost či absence překážek mezinárodnímu obchodu, regulace zasahující do ekonomické svobody.

Česko srovnatelné s Německem

Česko skončilo jen těsně za Německem. Nás západní soused byl lepší jen o dvě setiny bodu, když obdržel hodnocení 7,55 z 10 oproti českým 7,53. Česko si zároveň polepšilo oproti předchozímu ročníku, kdy obdrželo hodnocení 7,33 a umístilo se na 42. místě.

Srovnání ekonomické svobody Česka a vybraných zemí

Srovnání ekonomické svobody Česka a vybraných zemí

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jediný parametr, v němž bylo letos Německo lepší, je právní systém a majetková práva. Tam získalo Česko spíše průměrných 6,4 bodu a umístilo se na 47. místě. Německo se v tomto parametru umístilo na 21. místě s 7,7 bodu.

V otázce přebujelého státu dopadli Češi a Němci podobně. Česko skončilo 112. s 5,7 bodu, Německo 119. s 5,5 bodu. Pokud jde o přeregulovanou ekonomiku ohrožující ekonomickou svobodu, západní soused je na tom mnohem hůře. S 6,9 bodu skončil 88. oproti českým 7,7 bodu a 44. místě.

Ekonom: Zlepšení dílem předchozích vlád

Index vychází z dat z roku 2014. Jak pro Novinky připomněl hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda, současná vláda tehdy teprve nastupovala.

„Nejnovější čísla, ta za rok 2014, jsou převážně ještě dílem předchozích vlád, nikoli té současné. Ta začala vládnout až počátkem roku 2014, a její opatření se tedy mohla projevit nejdříve v roce 2015, spíše až v roce 2016,“ uvedl.

Hongkong je i nadále jedničkou, ale pokud se Čína, která se řadí k zemím s nízkou ekonomickou svobodou, začne více vměšovat do jeho záležitostí, můžeme očekávat, že se Hongkong propadne.Fred McMahon, Fraser Institute

„Je otázkou, jak si ČR v daném žebříčku povede v příštích letech, kdy už budou zohledněny například instituty kontrolního hlášení nebo elektronické evidence tržeb,“ domnívá se Kovanda.

Kovanda poukázal na skutečnost, že Česko vykazuje trvalé zlepšování už od roku 2000, kdy byla do indexu zařazena. „Překvapivě může působit, že za vlády levice, v letech 2000 až 2005, vykázala ČR mnohem citelnější zlepšení (o 0,46 bodu) než v letech 2005 až 2010 (o 0,19 bodu), kdy vládla převážně pravice,“ připomněl ekonom.

Index nezohledňuje komplikovanější parametry

Podle Kovandy však index méně zohledňuje komplikovanější parametry, v nichž je obtížnější prosadit pozitivní změnu. „Je třeba říci, že níže rostoucí ovoce se sklízí snáze. Jinými slovy, ty elementy ekonomické svobody, které je snazší uvést, jsou zřejmě zaváděny dříve, často s vyšším mezním efektem,“ řekl Novinkám.

„Období let 2000 až 2005 také následovalo bezprostředně po transformační éře, případně se s ním transformační éra ještě alespoň částečně překrývá. Takže ke zlepšování ekonomické svobody docházelo ještě z podstaty transformace – přechodu na tržní ekonomiku,“ dodal Kovanda.

Hongkong může v budoucnu spadnout

„Hongkong je sice i nadále jedničkou, ale vzhledem k tomu, že je demokracie zárukou svobody, pokud se Čína, která se řadí k zemím s nízkou ekonomickou svobodou, začne více vměšovat do záležitostí Hongkongu, můžeme očekávat, že se Hongkong propadne,“ zdůraznil jeden z autorů indexu, Fred McMahon z Fraser Institute.

Je otázka, jak si ČR v daném žebříčku povede v příštích letech, kdy už budou zohledněny například instituty kontrolního hlášení nebo elektronické evidence tržeb. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Roklen

Profesor Philip Booth z londýnského Institutu pro ekonomické záležitosti si všímá nelichotivé pozice Spojených států. „Nejsou nadále lídrem, pokud jde o ekonomickou svobodu. Umístily se za Velkou Británií, Novým Zélandem, Austrálií, Irskem i Kanadou,” srovnal postavení země s ostatními anglicky mluvícími zeměmi.

Nejhůře se umístila Venezuela s 3,29 bodu, kterou režim Nicoláse Madura a jeho předchůdce Huga Cháveze přivedl do situace, kdy občané hladoví a nemají k dispozici základní zdravotní péči. [celá zpráva]

Index ekonomické svobody měří, do jaké míry veřejné instituce a politické směřování jednotlivých států podporuje nebo naopak brzdí ekonomickou svobodu. V roce 2016 bylo hodnoceno 159 zemí a území. Fraser Institute tento žebříček vydává každý rok od roku 1996.