V britské metropoli, konkrétně regionu vnitřní Londýn - západ se vysokoškolským vzděláním může pochlubit 67,9 procenta lidí ve věku mezi 25 a 64 lety. Velmi dobře si v žebříčku stojí i přilehlé regiony.

Z dalších evropských metropolí následuje s odstupem norské Oslo s 53,5 procenta  graduovaných a finské Helsinky (51,3 procenta).

Praha v páté desítce má 40 procent vysokoškolsky vzdělaných a je na špičce nejen v rámci České republiky, ale i celého regionu. Praha si od roku 2004 polepšila o téměř 14 procentních bodů.

Počet vysokoškolsky vzdělaných osob v jednotlivých regionech* ČR (v %)
Praha40,5
Střední Čechy21,6
Jihozápad18,7
Severozápad13,4
Severovýchod18,2
Jihovýchod24,3
Střední Morava20,1
Moravskoslezsko18,8
*Normalizovaná klasifikace územních celků v ČR pro potřeby Eurostatu a ČSÚ.
 zdroj: Eurostat

Například v Bratislavském kraji je vysokoškoláků 37,5 procenta a nárůst oproti roku 2004 je 10 procentních bodů.

Jak připomněla britská BBC, koncentrace vysokoškoláků v Londýně i dalších velkých městech souvisí s možnostmi uplatnění. Problémy by naopak mohly způsobovat značné rozdíly mezi těmito centry a dalšími, vesměs venkovskými regiony.