V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,9 procenta, reálně o 3,7 procenta, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 3,6 procenta, reálně o 3,4 procenta.

Ekonomové odhadovali, že růst průměrné mzdy překročí čtyři procenta.

Nejvyšší průměrná mzda je nadále v Praze, kde ale rostla nejpomaleji. Nejnižší je v Karlovarském kraji.

Stále platí, že většina lidí na průměrnou mzdu nedosáhne. Medián mezd, tedy prostřední hodnota, totiž činil 23 047 korun. Medián představuje číslo, kdy polovina hodnot mezd je vyšší než tento údaj, a druhá polovina zase nižší. Meziročně vzrostl medián o 4,5 procenta.

Průměrná hrubá mzda v krajích

Průměrná hrubá mzda v krajích

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla ve druhém čtvrtletí 27 297 korun. To je v historii domácí ekonomiky druhé nejvyšší číslo,” upozornila ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

„Na trhu práce se již v některých oborech začíná projevovat nedostatek kvalifikované pracovní síly. Firmy se tak musí předhánět se svými nabídkami, aby vhodné kandidáty přilákaly. To tlačí mzdy postupně nahoru, přičemž stejný trend by měl pokračovat i ve zbytku letošního roku,” dodala.