„Nebylo-li v době šetření podnětu ze strany zadavatele zahájeno zadávací řízení, přičemž ani nebyla zadavatelem uzavřena smlouva na plnění předmětné veřejné zakázky, nemůže ÚOHS pochopitelně zakazovat plnění ze smlouvy, která vůbec uzavřena nebyla," řekl Rafaj. Podle něj nemůže úřad zadavatele zakázky ani sankcionovat.

STAN v červenci napadl rozhodnutí vlády, zakázku ale s Kapschem bude případně podepisovat ministerstvo dopravy. Rafaj v této souvislosti řekl, že jakékoliv úvahy, že již projednáváním záměru ministerstva vládou bylo zahájeno zadávací řízení, jsou podle něj liché.

„Nikoli vláda, ale ministerstvo bude případně zadavatelem veřejné zakázky," uvedl Rafaj.

Smlouva do září

„Podle našeho názoru, kdyby úřad chtěl, tak již ty kroky mohl zahajovat v tuto chvíli. Nicméně abychom dostáli formalitám, až dojde k oficiálnímu zahájení zadávacího řízení ze strany ministerstva dopravy, tak ten podnět stejného obsahu a rozsahu podáme znovu,” řekl Novinkám místopředseda STAN Stanislav Polčák.

„Pokud úřad v téže věci obdrží další podněty, opět je prověří a to v souvislosti s aktuální situací,” uvedl na dotaz Novinek mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Prostřednictvím mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a vybraných částech silnic první třídy. Za devět let provozu se na mýtném vybralo více než 67 miliard korun. Jen za loňský rok to bylo 9,7 miliardy Kč. Za stavbu a provoz systému stát firmě Kapsch a jeho subdodavatelům platí zhruba pětinu vybrané částky.
Zdroj: ČTK

O návrhu ministerstva dopravy na prodloužení smlouvy s Kapschem se před jeho schválením vedla ostrá debata ve vládní koalici. ČSSD poukazovala na to, že se proti prodloužení smlouvy vyslovily dvě vládní pracovní komise. [celá zpráva]

Smlouva s Kapschem by podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) mohla být připravena koncem prázdnin nebo začátkem září. Ministr ale už dřív uvedl, že čeká, že se najde někdo, kdo bude chtít, aby postup ministerstva prověřil ÚOHS.

Nynější kontrakt s Kapschem vyprší koncem roku a ministerstvo dopravy nestihlo najít pokračovatele provozu v řádném výběrovém řízení.

Po prodloužení smlouvy s Kapschem chce během této doby najít nového provozovatele v otevřené soutěži. Do té se budou moci zájemci přihlásit s jakoukoli technologií, tedy nejen s takzvaným mikrovlnným systémem, který pro výběr Česko využívá nyní.