Jedná se o vepřové maso a ledviny od polského výrobce Animex Foods s datem výroby 7. 7., číslo šarže 2740. Příjemcem zásilky celkem 445,42 kilogramu chlazené vepřové panenky byla v polovině července společnost Dobro Mochov.

Maso bylo následně distribuováno několika desítkám tuzemských gastronomických zařízení.

„Maso je již po datu použitelnosti. Část zboží přijatého v chlazeném stavu však může být ještě skladována v mražené formě. V takovém případě by je provozovatelé měli vrátit zpět distributorovi,” uvedl Pejchal.

Hrozí rezistence na antibiotika při léčbě

Veterináře na zásilku upozornili polští kolegové pomocí systému varování RASFF. Limit pro rezidua doxycyklinu byl překročen u vzorků odebraných z předmětné šarže zhruba dvojnásobně.

Pokud se zjistí zbytky antibiotik nad hodnotu stanovených maximálních limitů, svědčí to zpravidla o nedodržení tzv. ochranné lhůty, tedy doby od poslední aplikace léčiva do doby, než může být zvíře poraženo a jeho produkty mohou být předkládány spotřebitelům. Taková potravina je z hlediska veterinární legislativy nepoživatelná a musí být zlikvidována.

Konzumace potravin s nadlimitními zbytky antibiotik by přispívala k upevňování rezistence některých původců onemocnění na antibiotika, uvedla SVS.