Na předpokládaném letošním poklesu se podílí snížení očekávaného hektarového výnosu o 6,6 procenta na 5,54 tuny i osevní plochy o tři procenta na 1,264 miliónu hektarů.

Významný pokles výměry byl zaznamenán u pšenice jarní, ječmene jarního a ovsa.

Nejčastěji pěstovanou plodinou na našich polích je pšenice ozimá, která je osetá na třetině celkové osevní plochy. Odhadovaná sklizeň 4,780 miliónu tun je o 5,4 procenta nižší než v roce 2015.

Sklizeň řepky naopak stoupne o 4,5 procenta na 1,313 miliónu tun, odhaduje ČSÚ.

Odhad letošní sklizně základních obilovin je sice ve srovnání s pětiletým průměrem nižší o procento, ale o 2,7 procenta převyšuje desetiletý průměr.