Celkem inspekce zjistila pochybení v 52 případech. Nejčastějším prohřeškem prodejců uhlí bylo porušení poctivosti (37). Kromě toho sedm kontrol odhalilo nedostatky v poskytování povinných informací při prodeji a v šesti případech nebyl spotřebitel řádně informován o ceně.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Za nedostatky inspekce uložila 15 pokut v celkové výši 36 tisíc korun.

Kontroly tuhých paliv – rok 2015
Inspektorátpočet kontrolkontroly se zjištěnímzjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha4125,0 %
Jihočeský a Vysočina1218,3 %
Plzeňský a Karlovarský181055,6 %
Ústecký a Liberecký402460,0 %
Královéhradecký a Pardubický15553,3 %
Jihomoravský a Zlínský12433,3 %
Moravskoslezský a Olomoucký15426,7 %
Celkem1165244,8 %
Zdroj: ČOI

Kontroly se zaměřily také na kvalitu paliva přípustnou v zákoně o ochraně ovzduší. Ze 14 odebraných vzorků hnědého uhlí jich pět nevyhovělo parametrům zrnitosti a tři vzorky dalším ukazatelům.

„Vzhledem k vysokému procentu zjištěných nedostatků i rostoucímu počtu stížností spotřebitelů budou kontroly prodeje tuhých paliv a jejich jakosti v roce 2016 pokračovat,” uvedl ředitel ČOI Mojmír Bezecný.