Ve čtvrtém čtvrtletí rostly mzdy nejrychleji ve Středočeském kraji - o 4,7 procenta. Nejpomaleji rostly mzdy v Olomouckém a Moravskoslezském kraji - mírně přes tři procenta.

Za celý loňský rok dosáhl průměrný výdělek 26 467 korun, uvedl ČSÚ.

„Stoupající poptávka po pracovních silách tlačila na růst výdělků. Celoroční nominální růst průměrné mzdy byl vloni navíc konfrontován pouze s minimálním zvyšováním spotřebitelských cen – inflací (0,3 procenta). To vedlo k výraznému zvyšování reálné kupní síly mezd, která tak pro celý rok vzrostla o 3,1 procenta, a to je nejvyšší hodnota od roku 2007,” řekl analytik ČSÚ Dalibor Holý.

Vývoj průměrné mzdy

Vývoj průměrné mzdy

FOTO: David Ryneš, Novinky

Růst mezd se odehrává jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Prakticky ve všech odvětvích s výjimkou zemědělství.

„Největší procentní nárůst přitom zažívalo pohostinství a ubytování, které podle oficiálních čísel vždy patřilo mezi ty nejslabší. Třeba už vzhledem k hojnému využívání minimální mzdy. Druhým v pořadí, kde se nejrychleji přidávalo je realitní sektor následovaný administrativou a stavebnictvím. V tuzemském největším a v loňském roce super úspěšném odvětví v průmyslu naproti tomu mzdy vzrostly podprůměrně – o 3,7 procenta,” uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek.