Podle německých úřadů však spotřebitelům nehrozí při konzumaci piva, v němž byla látka objevena, žádné nebezpečí.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Herbicid se objevil ve všech čtrnácti nejprodávanějších pivech na německém trhu. Největší koncentrace byla ve výrobcích pivovaru Hasseröder, který vyrábí pivo stejné značky. Dosahovala 29,74 mikrogramu na litr, nejnižší u produkce pivovaru Augustiner, kde koncentrace byla 0,46 mikrogramu na litr. Augustiner vyrábí například pivo Wiesn-Edel pro slavný mnichovský Octoberfest.

Pro pitnou vodu je přitom maximální hranice pro přítomnost glyfosátu 0,1 mikrogramu na litr, pro pivo žádná norma stanovena není.

Z ječmene, pšenice nebo chmelu

Podle institutu se mohl glyfosát dostat do piva z ječmene, pšenice nebo chmelu, které byly herbicidem ošetřeny. To považují za pravděpodobné i německé úřady, které zároveň upozorňují, že glyfosát patří mezi povolené prostředky používané v zemědělství.

Německé úřady také uvedly, že i přes přítomnost herbicidu nehrozí konzumentům piva žádné nebezpečí. „Aby člověk přijal takové množství glyfosátu, které by mělo vliv na jeho zdraví, musel by za jeden den vypít 1000 litrů piva,” uvedl Spolkový úřad pro vyhodnocování rizik.

WHO loni zařadila glyfosát na seznam takzvaných lehčích karcinogenů, tedy látek, které mohou způsobovat rakovinu, neexistují ale pro to prokazatelné důkazy. Úřad Evropské unie pro bezpečnost potravin naopak dospěl k názoru, že je velmi nepravděpodobné, že by glyfosát rakovinu způsoboval.