Podle vyšetřování antimonopolního úřadu se pekárny domlouvaly na cenách čerstvého běžného pečiva, chleba a cukrářských výrobků od října do listopadu 2003.

Firmy se proti pokutě bránily všemi dostupnými prostředky a nakonec se Delta pekárny obrátily až na Evropský soud pro lidská práva s tím, že provedením šetření v obchodních prostorech společnosti bylo porušeno její právo na respektování obydlí. Evropský soud pak dal společnosti za pravdu.

Antimonopolní úřad tvrdí, že i bez důkazů, které podle Evropského soudu získal v rozporu se zákonem, má dostatek podkladů pro udělení pokuty. Firma zastává opačné stanovisko s tím, že sankci dostala právě na základě nezákonně zajištěných důkazů.

„Dosavadní nemožnost první stěžovatelky efektivně se bránit proti postupu ÚOHS v rámci místního šetření provedeného v jejích obchodních prostorách ve svém důsledku nutně vede ke zpochybnění rozhodnutí ve věci samé, tedy závěru o tom, zda se stěžovatelky dopustily vytýkaného protisoutěžního jednání, nebo nikoli,“ konstatoval soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Případ se nyní vrací zpět k Nejvyššímu správnímu soudu.