V prvních letech samostatnosti ČR se počet pracujících ve věku 15 až 24 let pohyboval na hranici 800 tisíc a v dalších letech pravidelně klesal až k 300 tisícům v roce 2015.

„Tento propad demonstruje nejen razantní změny ve vývoji populace od 90. let. Ukazuje i na změny v našem vzdělávacím systému, který se vyznačuje přechodem k úplnému střednímu a zejména vysokoškolskému vzdělávání. Zkrátka podpora mladých Čechů k tomu, aby pracovali, je u nás nižší než ve většině jiných evropských zemí. Mladí lidé jsou dlouho u rodičů a během studia nemají dostatek praxe,“ doplňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Třikrát nižší než průměr EU

V roce 2014 pracovalo ve věkové kategorii 15 až 19 let jen 4,6 procenta Čechů. Zatímco v severských zemích, Dánsku, Nizozemsku, Spojeném království, Německu či Rakousku se tento podíl pohybuje v rozsahu 22 až 50 procent (Nizozemsko), vyplývá ze srovnávaných údajů Eurostatu za rok 2014. Průměr všech 28 zemí EU je 14,7 procenta, tedy třikrát vyšší než v Česku.

„I když mladí lidé v těchto zemích pracují hlavně na kratší úvazky, vydělané peníze jim umožňují dříve se osamostatnit. Častěji tak ve věku 25 až 34 let tvoří samostatnou domácnost nebo domácnost s partnerem. Opačně je tomu na jihu kontinentu,“ vysvětluje Marta Petráňová z odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Nižší zaměstnanost v této nejmladší kategorii než Češi mají Poláci (4,3 %, Maďaři (3,4 %) a Bulhaři (3,5 %).

„Současný trh práce se vyznačuje vysokým počtem pracujících zejména z generace narozené v 70. letech. S tím, jak bude tato populace stárnout, bude se rychle zvyšovat i průměrný věk pracujících,” dodala Petráňová.

Situace se mění v 25 letech

V desetileté věkové skupině mladých ve věku 15 až 24 let, jsou rozdíly relativně nižší, přesto si země s nejvyšší zaměstnaností v nejmladším věku stále udržují před ČR významný náskok.

Ve výše jmenovaných severských a západoevropských zemích se v kategorii 15 až 24 let míra zaměstnanosti pohybuje v intervalu od 41 procent až po téměř 60 procent v Nizozemsku. Tyto hodnoty jsou v kontrastu s údajem za ČR (27,1 procenta), který je stále nižší než průměr EU (32,4 procenta).

Situace se výrazně mění po dosažení 25 let, kdy respondenti již z valné části dokončili své studium a nastoupili do práce. V celé široké skupině 25 až 54letých dosahovala míra zaměstnanosti v EU v roce 2014 77,4 procenta, v ČR to bylo 83,8 procenta, tedy druhá nejvyšší hodnota po Švédsku.