Je to především reakce na loňské neplánované odstávky a kontroly svarů. Nedostatečnou kontrolu dodavatelů a přílišné využívání externích firem loni kritizoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nekvalitní kontroly svarů a manipulace s jejich rentgenovými snímky se nestaly jen v případě jaderné elektrárny Dukovany, ale i v Temelíně, uvedla v neděli šéfka  SÚJB Dana Drábová. [celá zpráva]

„Na rozdíl od Dukovan podléhají v Temelíně svary na důležitých trasách programu, který využívá jiné kontrolní metody zejména ultrazvuku a kauza rentgenů se u nás důležitých systémů netýká,“ konstatoval Zronek.

Připustil, že loni se objevily technické problémy související s modifikacemi turbíny, kde byla na začátku konstrukční chyba, která nešla odhalit, což se  projevilo problémy olejových ucpávek a ložisek. Dodavatel na to reagoval úpravou a dodávkou nových komponentů, jejichž montáž se uskuteční v létě.

Elektrárna podle Zronka začala už loni pracovat na zlepšení nastavení vztahů s dodavateli. Bude v maximální míře využívat dceřiné společnosti. Zrušila systém ročních cen za údržbu a výrazně omezila i paušální platby a zpřísnila i požadavky na kvalifikaci dodavatelů.