Nová dvacetieurovka je třetí bankovkou ze série Europa, která postupně nahrazuje původní sérii zavedenou v roce 2002. Vytištěno jí bylo přes 4,3 miliardy kusů, které se postupně začnou používat v bankomatech, bankách a obchodech. Bankovky z první série budou postupně stahovány z oběhu, ale svou hodnotu neztratí.

Porovnání nové (vlevo) a staré bankovky

Porovnání nové (vlevo) a staré bankovky

FOTO: www.nove-eurobankovky-cs.eu

Lidé se mohou s ochrannými prvky seznámit na webu.

Když se bankovka nastaví proti světlu, okno zprůhlední a zobrazí se v něm podobizna mytologické postavy Európy, která je viditelná z obou stran bankovky. Když se bankovka nakloní, v okně se kolem hodnotového čísla zobrazí i duhově zbarvené proužky. Na zadní straně bankovky se v okně zobrazí duhově zbarvená hodnotová čísla.

Eurobankovky v současnosti jako platidlo sdílí asi 338 miliónů lidí v 19 zemích eurozóny.