Zpětná klapka zabraňuje zpětnému proudění vody v technologii. Za provozu je otevřená a zavřela by se ve chvíli, kdy by přestala proudit voda do parogenerátoru. Na každém bloku je takových součástek osm.

„Rozsah i časovou náročnost opravy bude možné určit až po vychlazení bloku. Dříve není možné na zařízení začít pracovat. Řádově se odstávka bude pohybovat ve dnech. V každém případě jde o provozní záležitost, která se projeví ve výrobních výsledcích,“ konstatoval s nucenou odstávkou Sviták.