Podnik podle úřadu nedodržel pravidla a nestanovil způsob, jakým bude nabídky hodnotit.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

„Jednotliví uchazeči o veřejnou zakázku tak neměli v rámci dílčího hodnotícího kritéria konkrétní, přesnou a srozumitelnou informaci, které jejich řešení bude považováno za nejvhodnější pro zadavatele,” uvedl ve čtvrtek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Postup při vyhodnocování tak mohl výsledek ovlivnit. Zakázku získalo Sdružení metra V. A, které utvořily společnosti Metrostav a Hochtief.

ÚOHS připomněl, že kvůli platné legislativě nemohl šetřit účelnost a hospodárnost využití peněz při dostavbě metra, jelikož se jednalo o investici města, tak alespoň prošetřil postup dopravního podniku z pohledu zákona o veřejných zakázkách.

Proti pokutě je možné podat rozklad, o kterém rozhoduje předseda ÚOHS.