Počet dlouhodobě nezaměstnaných se meziročně snížil o 15,4 tisíce lidí. Počet zaměstnaných oproti loňsku stoupl o 82,1 tisíce (o 1,7 procenta) na 5,044 miliónu.

„V meziročním srovnání nadále docházelo k významnému růstu zaměstnanosti, kdy míra zaměstnanosti 15 až 64letých poprvé v historii měření od roku 1993 překročila hranici 70 procent. Zlepšené podmínky na trhu práce se promítly především v dynamickém růstu míry zaměstnanosti žen, který též nemá v historii měření obdoby,“ uvedl ČSÚ na svém webu.

Statistický úřad tzv. obecnou míru nezaměstnanosti počítá podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech.

Ukazatel vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkovém součtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob. Statistické šetření umožňuje vedle nezaměstnaných, kteří si aktivně hledají práci, podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci vůbec nehledají, neboť často nevěří, že by ji mohli nalézt. Ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl počet těchto „neaktivních” osob o víc než čtyři tisíce na 141 tisíc.

Čísla statistiků o nezaměstnanosti kvůli metodice vycházejí nižší než údaj zveřejňovaný Úřadem práce ČR (ÚP). Ten uvádí počet nezaměstnaných registrovaných na úřadu vydělený počtem všech lidí ve věku 15-64 let, kteří žijí na daném území. V červnu podle ÚP klesla nezaměstnanost v Česku na 6,2 procenta. [celá zpráva]

Může se vám hodit na službě Firmy.cz: