Moderátor zmínil, že podle zákona by měla místopředsedkyně mít praxi sedm let v oboru energetika, takže Vesecká nesplňovala odbornou kvalifikaci. Kvůli jejímu jmenování dokonce v budově ERÚ zasahovala policie. [celá zpráva]

Vitásková její jmenování hájí tím, že jde jen o otázku výkladu: „Co to je obor energetika? Že má licenci, aby mohl provozovat energetický zdroj, a to má i člověk, co má na střeše solární panely stejně jako ČEZ.“ Přiznala, že solární panel nemá, ale „Vesecká nejméně sedm let v oboru energetiky působila, pracovala na kauzách propojených s energetikou.“

Podle ní zásah policie jasně ukazuje, že se k ERÚ přistupuje jinak než k ostatním úřadům. „Babiš byl jmenován v rozporu s lustračním zákonem. Pokud platí padni komu padni, tak se musí stát to, že pan premiér Sobotka a pan prezident jsou viník a spoluviník,“ řekla Vitásková s tím, že zatímco u Vesecké jde jen o výkladovou otázku, působení Babiše ve funkci je jednoznačně v rozporu s lustračním zákonem.

ERÚ zasáhl proti solárníkům

Vitáskové se letos podařilo dotáhnout alespoň část kauz proti sporným provozovatelům solárních elektráren, o což usilovala několik let. Nejvyššímu státnímu zástupci Pavlovi Zemanovi podala 120 podnětů k licencím, „kde jsme měli podezření, že tyto licence nebyly v souladu, nebo byly vydány v rozporu se zákonem“.

Následně bylo podáno 22 žalob, z nichž v sedmi soud rozhodl, že byla povolení k provozování solárních elektráren vydána neoprávněně. Deset jich zamítl, ale proti tomu se Zeman odvolal. Podle Vitáskové jde o zdroje s celkovým výkonem 67 MW.

Rozhodnuto bylo už u zdrojů s celkovým výkonem 18 MW. „To dělá asi šest miliard korun. Podporu musejí vracet a další nedostanou,“ uvedla Vitásková. Dodala ale, že další kroky už nejsou na ERÚ: „Je to záležitost operátora trhu a dalších složek, kdy se budou muset peníze vymoci a vrátit. A budou asi žaloby na nás.“

Ohrožená energetická bezpečnost

Vyjádřila se i k článku amerických novin The Wall Street Journal, že se v ČR v energetice v některých případech postupuje v rozporu s pravidly EU a že je ohrožena energetická bezpečnost. Zmínila v tomto případě starší spor ohledně toho, že u solárníků odchází asi 162 miliard na účty, jejichž majitel není znám. Uvedla, že peníze se tak klidně mohou dostávat politikům, kteří prosadili spornou legislativu, což podle regulátorky ohrožuje demokracii, ale třeba i k teroristům.

„To jsem otevřela před několika lety, ale neřešilo se to, nepovažovalo se to za trestný čin, nicméně celá záležitost byla otevřena v březnu letošního roku, kdy ministr Mládek napsal v dopise poslancům, že došlo k vydání podzákonných norem, vyhlášek v rozporu se zákonem,“ uvedla Vitásková s tím, že to udělalo bývalé vedení ERÚ.