Na výsledku se negativně podepsalo snížení přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky a s polotovary i materiály, naopak se zlepšilo obchodování s minerálními palivy.

Podle ČSÚ přebytek v obchodování se stroji a dopravními prostředky meziročně klesl o 7,4 miliardy korun, důvodem byl hlavně větší schodek obchodu s telekomunikačním zařízením a stroji k výrobě energie.

U obchodu s polotovary a materiály se přebytek snížil o 800 miliónů. Naproti tomu u obchodování s minerálními palivy se zmenšil deficit o 1,9 miliardy Kč.

Vývoz se v březnu zvýšil o 10,2 procenta na 302,4 miliardy Kč a dovoz o 13,7 procenta na 283,1 miliardy Kč.

Přebytek zahraničního obchodu se státy Evropské unie meziročně stoupl o 6,6 miliardy na 61,6 miliardy Kč. Schodek obchodu se státy mimo unii se zvětšil o 12,3 miliardy na 40,8 miliardy korun.