Laguny jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku a jejich čištění provázejí neustálé problémy. Termín jejich vyčištění se stále posouvá. Vytěženo bylo už zhruba 200 tisíc tun kalů, jenže se ukázalo, že v lagunách jsou další desítky tisíc tun odpadu, se kterými se původně nepočítalo. Obyvatelé v okolí obtěžují kaly zejména zápachem.

„Co se týká kalů, tam je situace velice dobrá. Diamo obdrželo závěrečné připomínky k soutěži od ministerstva životního prostředí a financí. Příští týden budou vypořádány a bude spuštěna závěrečná část soutěže,“ uvedl Rychtařík. Smlouva s vítěznou firmou, která kaly odstraní, by se mohla podepsat letos v listopadu.

„Jakmile budou zahájeny práce, to nejhorší, co v lagunách je - kaly, bude odtěženo do devíti měsíců, což by mohlo být na konci roku 2016,“ objasnil.

Na odtěžení zemin se musí vypsat nová soutěž a o vyčištění vod se postará sdružení Čistá Ostrava. To sanaci lagun v areálu po bývalé chemičce Ostramo před lety původně získalo.