„Znalecký posudek máme. Uvádí, že se s největší pravděpodobností dojde v létě k nevratným škodám na vodorovné mostní konstrukci,“ řekl Kroupa a dodal, že násep za závěrnou zídkou bobtná. Uvedl, že tam není dilatační spára, aby se mohla konstrukce při zvýšení teplot roztáhnout. Proto by mohlo v nejhorším případě podle zprávy dojit za vyšších venkovních teplot i k drcení betonu.

Kroupa dodal: „Není to velké překvapení. Dělali jsme (na těch dvou mostech) zatěžovací zkoušky. Začaly vykazovat skokové změny.“

Ředitel uvedl, že oprava musí začít co nejdříve, počítá s půlkou dubna: „Projektová dokumentace v konceptu by měla být (hotová) v únoru, jednání (se zhotovitelem) zahájím březnu, aby se mohlo začít v dubnu pracovat.“ Z toho důvodu nebude provedeno standardní výběrové řízení.

Popsal i plán prací: „Budeme muset sáhnout do přechodové části mostu, odbagrovat stávajíc materiál a nahradit ho nějakým jiným, který umožní deformaci.“

Uvedl, že na další práce, které nejsou aktuálně nutné, projdou už standardním výběrovým řízením. Doufá ale, že už nebude nutná uzavírka přivaděčů.

Kroupa ujistil, že aktuálně nehrozí pád mostů a je možné je za stávajících silně omezených podmínek dále využívat: „Chtěl bych zdůraznit, že na mostních konstrukcích, kde je zachován veřejný provoz v omezené míře, není riziko. Most neustále sledujeme. Pokud je tam doprava, tak se smí používat.“