Meziroční pokles byl ovlivněn mimo jiné vyšším objemem žádostí o platbu dosud neproplacených ze strany Evropské komise na konci roku 2014.

ČR loni obdržela z unijního rozpočtu zhruba 120,7 miliardy korun a odvedla do něj téměř 44,5 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Klíčovou úlohu ve výsledné pozici ČR podle ministerstva loni sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 85,5 miliardy korun. Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 32,3 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR zaplatila do rozpočtu EU 387,3 miliardy korun a získala z něj 797,5 miliardy korun. Celkově tak ČR dosud získala z EU o 410,2 miliardy korun více, než do něj odvedla.