„Na národní úrovni je zapotřebí podpořit funkci potravinových bank, domácího a komunitního kompostování. Dále je třeba investovat do výzkumu a do osvěty veřejnosti, zejména do informovanosti o složkách komunálního odpadu,“ zdůraznil Brabec.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Není divu, neboť v Česku výrazně roste právě produkce domácího, komunálního odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele, a to navzdory tomu, že celkové množství odpadů vzniklých v ČR rok od roku během posledních deseti let naopak klesá.

Co Čech, to 80 kg jídla ročně v koši

Množství komunálních odpadků se léta drželo na úrovni kolem 350 kg na hlavu a rok. Jenže už v roce 2012 podle údajů ministerstva životního prostředí (MŽP) atakovalo hranici pěti set kilogramů na osobu a rok. Z toho přitom podle odhadů MŽP tvoří přes 80 kg například odpady z nevyužitých potravin.

„Zvýšení produkce komunálních odpadů od roku 2009 bylo způsobeno zejména změnou výpočtu, kdy byly propočtem započítány i odpady obcí, které nemají ohlašovací povinnost. Tyto odpady se v předchozím období projevily až při nakládání s nimi,“ konstatuje materiál MŽP.

Ministerstvo v materiálu zároveň předpovídá, že „množství komunálních odpadů v ČR bude do roku 2024 postupně narůstat“, ale připouští, že nelze odhadnout o kolik.

Skládky nejsou bezedné

V Česku převažuje skládkování, přičemž skládky logicky nejsou bezedné. Vyžadují neustálé investice do toho, aby neohrožovaly mixem všemožných látek široké okolí. Přitom v celkovém objemu se v Česku stále výrazně menší část komunálního odpadu využívá energeticky k výrobě tepla a elektřiny.

Podle MŽP je například jednou z možností vytvoření programů pro to, aby se více využíval starý textil.

Dotace až do roku 2020

„Náš nový prevenční odpadový program mapuje situaci, která se v České republice nikdy dříve neřešila. Potřebujeme analytické nástroje pro sledování toků, zejména u textilu a potravin,“ dodal Brabec.

Je to ale očividně běh na dlouhou trať, který čeká i na budoucí vlády. Převážná většina opatření, která materiál navrhuje, by totiž měla být splněna nejdříve v roce 2020.

Zároveň je to ale velká finanční příležitost pro subjekty, které se ekologií zabývají. S finančním zajištěním realizace opatření nového Programu předcházení vzniku odpadů se totiž podle MŽP počítá v novém Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. A další peníze na prevenci vzniku odpadů se připravují z národních programů Státního fondu životního prostředí.