Nejvíce z oslovených firem, 69 procent, plánuje v následujících 12 měsících zachovat podnikání ve stávajícím rozsahu. Podnikání asi omezí šest procent, o ukončení přemýšlí jedno procento dotazovaných. Po procentu je také podnikatelů, kteří chtějí firmu prodat nebo podnikání přerušit.

I u otázky o chystaných investicích v součtu vychází, že se je více firem hodlá snížit než zvýšit. Snížit investice se chystá 47 procent firem, nejvíce z nich ve výši do 20 procent. O více než 40 procent hodlá snížit investice sedm procent firem.

Zvýšit investice podle průzkumu hodlá 40 procent firem. Výrazné zvýšení investic nad 40 procent ale chystají pouhá tři procenta podnikatelů. Zbývajících 13 procent nedokázalo investice posoudit.

Index loni srazila ČNB

Celková hodnota takzvaného Indexu očekávání firem, který ČSOB začala sledovat před rokem, dosáhla ve třetím čtvrtletí 2014 hodnoty +8,1. V předchozím čtvrtletí byla +12,4 a před rokem +6,3. Výrazně záporné hodnoty -11,5 procenta index dosáhl v posledním čtvrtletí roku 2013 v souvislosti s intervencí ČNB s cílem oslabit korunu.

Průzkum probíhal mezi pěti sty středními a malými společnostmi napříč obory podnikání. Index očekávání firem je průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a plánované úrovně podnikání na stupnici od -100 do +100.