"Ve stavebnictví stále přetrvává převis kapacit nad poptávkou, proto jsou firmy ochotny tyto kapacity nabízet i s mimořádně nízkými cenami, jen aby své kapacity vytížily. Tento stav ale již nebude trvat dlouho a s růstem objemu zakázek a větším nasycením trhu dojde i k růstu cen stavebních prací. Například u železničních staveb je to již nyní vidět, naopak u silničních staveb je konkurence velice vyostřená," poznamenal ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Ve srovnání s celkovou bilancí všech veřejných zakázek je na tom stavebnictví oproti jiným oblastem zakázek podstatně hůře. Průměrná sleva počítaná za všechny zadané veřejné zakázky bez ohledu na sektor činí letos 11 procent. U staveb tak je toto procento téměř až dvojnásobné.