Nejvíce nových společností se zabývá vědecko-technickou činností, ubytováním, stravováním a stavebnictvím.

Navzdory tomu, že rapidně rok od roku roste celkový počet firemních bankrotů, který ve zhruba dvou třetinách z celkového počtu postihuje živnostníky, se od roku 2004 prodloužila průměrná doba podnikání obchodních společností v České republice z necelých deseti na více než čtrnáct let. Jinými slovy, když už se udrží, tak vydrží relativně dlouho.

„Polovina podnikatelů-fyzických osob končí až po šestnácti a více letech podnikání,“ sdělil Jan Cikler z CRIF.

Podle Mandy nechybí snaha o inovace. Jak ukázala anketa ČSOB mezi podnikateli, jen letos plánuje změny v produktech 57 procent z nich.

Firmy v Česku jsou podfinancované

České firmy jsou však v porovnání s těmi západními značně podfinancované. „Bezmála 60 procent malých a středních podniků se u nás neobejde bez úvěru,“ připomněl Manda. Peníze chybí hlavně na provozní investice. Podnikatele také dusí druhotná platební neschopnost.

„Na konci některých let mi zákazníci dlužili až milión korun, což bylo téměř likvidační. Třeba hledají záminky, aby nemuseli platit. Zrekonstruovali jsme například hotel. Jeho majitel však zadržoval půl miliónu s tvrzením, že jsme tam dost důsledně nezametli. Je pak těžké dodavatelům platit včas a kalkulovat peníze na nákup materiálů,“ svěřil se šéf rodinné stavební firmy z Děčínska, která staví po celém Česku.

Právě stavební firmy a realitky patří k oborům, kde jsou firmy nejvíce ohroženy zánikem. Přitom stavební společnosti zároveň figurují na třetím místě mezi těmi, které nejvíce nově vznikají.

Měsíčně v průměru zaniká sto firem

Jen v letech 2007 až do letoška zaniklo v ČR bezmála osm tisíc velkoobchodních společností, šest a půl tisíce realitek a dalších společností působících v nemovitostech, šest tisíc maloobchodních a 1500 stavebních firem.

Polovina společností za posledních deset let zanikla kvůli konkurzu, respektive insolvenci. Dalších téměř třicet procent kvůli dlužným odvodům na sociálku, jedenáct procent položila exekuce a patnácti procentům firem došel kapitál.

V průměru zbankrotuje sto firem za měsíc.