Inspekce od dubna do konce června zkontrolovala 80 sběren druhotných surovin a porušení právních předpisů zjistila u 30 z nich.

Ve 22 případech sběrny porušily zásady poctivosti, kdy například vyplacená cena neodpovídala vykoupenému odpadu. V sedmi provozovnách pracovníci neinformovali spotřebitele o ceně vykupovaných surovin a v jedné sběrně provozovatel porušil povinnost vydat na vyžádání doklad o výkupu.

Vedle toho ve čtyřech případech provozovatelé sběren používali měřidla bez platného úředního ověření.

Situace se proti loňsku mírně zhoršila, před rokem zjistila ve stejném období ČOI nedostatky u třetiny kontrolovaných výkupen.