Novela byla na programu vlády již před týdnem, ministři ji ale nestihli projednat.

Dosud musí mít průkaz energetické náročnosti všechny prodávané nebo pronajímané budovy. U běžného rodinného domku se cena pohybuje kolem šesti tisíc korun, u větší nemovitosti to může být 15 tisíc korun i více. Při nesplnění této povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 100 tisíc, firmám dvojnásobek.

Většina kupujících štítek po prodávajících nevyžaduje.

U rodinného domku stojí energetický štítek kolem 6 tisíc korun.

FOTO: Právo

Novela zákona o hospodaření energií není jediným bodem týkajícím se energetiky, kterým se ministři zabývali. Vláda rovněž určila MPO za vnitrostátní orgán, který bude odpovědný za udělování povolení pro projekty rozvoje takzvaných transevropských energetických sítí (TEN-E).

Propojení energetických sítí má podle Evropského parlamentu Evropě zajistit větší bezpečnost dodávek a podpořit energetickou účinnost.