V Česku ale pracuje podle šetření ČSÚ minimální počet osob na částečné úvazky (5,8 procenta), zatímco v Nizozemsku je to například až 50 procent zaměstnaných lidí.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

S tím souvisí v případě ČR i jedna z nejvyšších délek odpracované doby v hlavním zaměstnání (40,9 hodiny) proti průměru 37,1 hodiny v EU.

ČR se také vyznačuje dominantním zastoupením zaměstnanosti v průmyslu a stavebnictví (37,5 procenta), zatímco v celé EU je to 24,5 procenta.

Česko zároveň patří mezi země s nejvyšší zaměstnaností starších mužů ve věku od 55 do 64 let (62,6 procenta, 6. místo v EU). Naopak pod průměrem je u nás zaměstnanost starších žen (41,4 procenta proti 43,3 procenta v EU).