„Ekonomická situace Nemocnice na Bulovce a Fakultní nemocnice u svaté Anny není dobrá, je to důsledek špatného hospodaření z uplynulých let. Pokud by jim vláda nepomohla, reálně hrozilo, že přestanou fungovat a bude ohrožena péče pro pacienty,” uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

V obou nemocnicích je podle ministra zavedená přísná kontrola a mají plány na ekonomické ozdravení, které musí plnit. „Potřeba oddlužení by se už neměla opakovat a měly by hospodařit vyrovnaně,” dodal.

Za problémy je úhradová vyhláška a pokuta

Nemocnice u sv. Anny skončila loňské hospodaření s propadem zhruba 367 miliónů korun, což byl nejhorší výsledek ze všech nemocnic a ústavů, jež ministerstvo zřizuje. Bulovka byla v žebříčku nejhorších druhá s propadem přesahujícím 308 miliónů korun.

Sv. Anna tvrdí, že propad v jejích příjmech způsobila úhradová vyhláška, odliv klientů do okolních lékáren, změny DPH a převod lineárních urychlovačů, radiační onkologie a části klinické onkologie na Masarykův onkologický ústav. Ztratila tak zdroje výnosů za lukrativní výkony.

Za problémy Bulovky je pokuta finančního úřadu vyčíslená na 203 miliónů korun. Nemocnice si nese značnou neuhrazenou ztrátu z minulých let, ta činí 426 miliónů korun.