Stavbu spalovny za více než dvě miliardy korun napadly žalobami Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov. Předmětem bylo rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje z října 2012. Hejtmanství tehdy zamítlo odvolání ekologů proti verdiktu Městského úřadu Nýřany, který vydal územní rozhodnutí.

Soud poukazuje na uzavřenou dohodu mezi krajským úřadem a společností města Plzně Plzeňská teplárenská. V té kraj podpořil projekt spalovny a zároveň se zavázal, že při výstavbě poskytne součinnost. „Skutečnost uzavření této dohody zakládá důvod pochybovat o nepodjatosti zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje podílejících se na rozhodování,“ řekl předseda senátu Petr Kuchynka, podle kterého měl o stavbě rozhodnout jiný kraj.

Máme platné stavební povolení, stavba nadále pokračuje.ředitel společnosti

Rozhodnutí soudu zrušilo územní rozhodnutí, Plzeňský kraj tak věc bude muset řešit znovu. „Čekáme, až nám bude dodáno oficiální vyjádření od soudu, poté k celé věci vydáme oficiální stanovisko,“ řekla Právu tisková mluvčí Plzeňského kraje Jana Filípková s tím, že věcí se bude zabývat především odbor životního prostředí a radní Václav Štekl (KSČM).

Soud bude řešit ještě dvě žaloby

Vedení Plzeňské teplárenské bude záležitost diskutovat v pondělí s právníky. „Máme platné stavební povolení, stavba nadále pokračuje,“ sdělil Právu ředitel společnosti Tomáš Drápela.

Podle Milana Reinigera ze Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov došlo k nepřípustnému střetu zájmů. „Krajský úřad je současně v pozici schvalovatele těchto staveb a zároveň tím, kdo podepsal smlouvu o spolupráci při likvidaci komunálního odpadu, kde je hlavním cílem výstavba spalovny,“ řekl Právu v době podání žaloby Reiniger.

Vedoucí odboru životního prostředí Martin Plíhal tehdy takovou argumentaci odmítl. „Je to nastavením české státní správy. Určité samosprávné celky mají kompetence jak v samosprávné působnosti, tak v působnosti přenesené,“ uvedl dříve Plíhal.

Sdružením se nelíbilo ani vydání stanoviska EIA, tedy hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí. Děti země upozorňovaly na zasažení biotopu žabky kuňky žlutobřiché.

U krajského soudu jsou ještě dvě žaloby, které už podle Reinigera stavbu spalovny stopnout mohou. Konkrétně se jedná o žalobu proti stavebnímu povolení a žalobu na stavbu horkovodu. Spalovna, která bude za rok schopna zpracovat 95 tisíc tun komunálního odpadu, by měla být dostavěna do konce roku 2015.