Výrazněji si polepšili šéfové muži. „Ve vrcholném managementu stále přibývá žen, které mají více empatických řídících schopností než muži. Ti tento ,ženský‘ způsob vedení zaměstnanců přejímají, protože se ukázalo, že je efektivní a motivující,“ uvedla personální ředitelka společnosti Edenred CZ Petra Hubálková.

Před pěti lety bylo ideálních mužských šéfů o 12 procent méně než šéfových, nyní je rozdíl zhruba tříprocentní.

Zatímco ideálních šéfů podle mínění zaměstnanců přibylo, největší úbytek je v kategorii ustrašených a nevýrazných šéfů. Jasně se prý ukazuje, že lidé, kteří nemají pro vedení lidí předpoklady, se do šéfovských funkcí dostávají čím dál tím méně. Typ průbojného chytráka se naopak vyskytuje stejně, průměrně v každé páté odpovědi.

Obliba šéfa roste s benefity

Průzkum také prokázal, že ve firmách, které poskytují zaměstnanecké benefity, je výrazně vyšší počet ,ideálních‘ šéfů než u firem, které odměny nad rámec mzdy neposkytují.

„Zaměstnanci chtějí vidět, že firma dokáže ocenit jejich nadstandardní výkon. Šéf, jehož firma odměňuje zaměstnance formou benefitů a který benefity dokáže spravedlivě rozdělit, je vnímán nejlépe,“ doplnila Daniela Pedret ze společnosti Edenred. Ta je poskytovatelem služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů a vydavatelem stravenek Ticket Restaurant.