I když tato doba je zatím daleko, plány hovoří o jejím zprovoznění v roce 2027, JRC chce s výstavbou začít už letos na podzim. Nicméně projekt se potýká s obrovským problémem: co stavba udělá s životním prostředím.

Ošika se bouří

Vzhledem k rychlosti supervlaku musí být trať co možná nejrovnější, a jakmile bude postavena, bude velmi obtížné, ne-li rovnou nemožné, ji měnit. Stavitelé počítají, že trasa procházející sedmi prefekturami a protínající japonské Jižní Alpy povede z 86 procent podzemím, takže krajinný ráz významněji neovlivní.

Výstavba podzemních a horských tunelů ovšem znamená přemístit 56,8 miliónu kubíků zeminy. Se vzniklým dalším odpadem půjde o pohyb hmot o objemu 63,8 miliónu kubíků. To je kubatura 55 tokijských baseballových stadiónů, každý pro 42 tisíc ­di­váků. Navíc se objevují obavy, že by stavba mohla negativně ovlivnit přirozené proudění podzemní vody.

Svištící raketa
Vlak se pohybuje na polštáři magnetického pole vytvářeného soustavou supravodivých magnetů
Jsou zabudovány v trati i ve vlaku Souprava má místo kol speciální systém magnetů včetně lineárních motorů a pohybuje se deset centimetrů nad zemí
Typová řada superexpresu: Maglev MLX 02
Testována od roku 1998
Nejvyšší dosažená rychlost: 581 km/h
Zdroj: Asahi šimbun

JRC už v dubnu vypracovala hodnocení vlivu zamýšlené stavby na životní prostředí. Mnoho obcí ležících podél tratě označilo opatření na ochranu přírody navrhovaná JRC za nedostatečná.

Vesnici Ošika v prefektuře Nagano, v níž žije asi tisícovka obyvatel, obklopují zalesněné svahy, přecházející do působivě zasněžených vrcholů. Výstavba tunelů v okolí vytvoří téměř tři milióny kubíků prachu, zeminy, kamene a odpadu.

JRC předpokládá, že celostátní silnicí 152 v Ošice projede denně 1736 plně naložených těžkých nákladních automobilů. Ba co víc, nákladní auta ze čtyř různých pracovišť budou na silnici najíždět nedaleko místní základní školy.

„Protože výstavba tratě potrvá 11 let, obávám se, že ve vesnici nebude možné žít,“ řekla listu The Japan Times Juko Šintárová. JRC přitom ve svém hodnocení vlivu na životní prostředí počítá se skládkami v prefekturách Šizuoka a Jamanaši, které pojmou celkem šest miliónů metrů krychlových hmoty, tedy méně než desetinu objemu, který stavba vytvoří.

Nejen lidé Ošiky, ale i dalších obcí proto chtějí, aby firma veřejně oznámila, jak s vytěženou hmotou i vzniklým odpadem naloží. „Skládky i recyklační místa se měly vybrat dávno předtím, než se společnost pustila do hodnocení dopadů,“ zlobí se zástupci prefektury Jamanaši.

I voda ohrožena? 

Tunely hloubené pro trať navíc mohou přetnout proudění podzemní vody, což by vedlo k poklesu vodní hladiny v tocích na povrchu. I hodnocení vypracované JRC kupříkladu předpokládá, že průtok řeky Oj v prefektuře Šizuoka se sníží o dva metry krychlové za vteřinu. Není divu, že okolní obce se obávají nedostatku vody.

Když se v prefektuře Jamanaši zrodila zkušební trať maglevu, tři vodní toky v jejím sousedství zcela vyschly. JRC proto plánuje tři nové pumpy, které by neustále chrlily do řeky Oj podzemní vodu. Problémem je, že ani složité počítačové modely nedokážou úbytek vody odhadnout, dokud se naposledy nekopne do země.

Ministerstvo životního prostředí nemá žádnou páku, která by železniční společnost přinutila učinit opatření poté, co bylo hodnocení vlivu oficiálně ukončeno. JRC přesto slíbila, že vezme připomínky obcí a prefektur v úvahu.

„Jakmile výstavba jednou začne, bude nemožné cokoli měnit,“ připomíná Čihiro Cužimura, předseda Japonské společnosti pro ochranu přírody.