Žalobu kvůli výhradám k vyjádření původně podaly firmy GS4, FVE Petrovice, EIKA ENERGO a FLD Hi-Systém.

Loni v březnu ji zamítl Krajský soud v Brně. Nejvyšší správní soud sice jeho verdikt zrušil, ale jen proto, aby žalobu odmítl, protože prý byla opožděně podaná. Zároveň potvrdil to, že poskytnutím stanoviska nebyl porušen zákon.

Ke stejnému závěru nyní dospěl také Ústavní soud, na který se obrátily už jen tři ze čtyř původních firem. Soudci stížnost označili za zjevně neopodstatněnou. Nejvyšší správní soud své rozhodnutí o opožděnosti žaloby řádně odůvodnil.

Zároveň zdůraznil, že podobné vyjádření, jaké poskytl ERÚ, nemůže přímo ani nepřímo nikoho zkrátit na jeho právech. Tvořilo totiž jen jeden z mnoha podkladů pro rozhodování Ústavního soudu, který z vyjádření sice může vycházet, ale zároveň jej může také naprosto ignorovat.

Vyjádření pro Ústavní soud bylo součástí řízení o kontroverzní 26procentní solární dani a dalších aspektech zákonné úpravy fotovoltaického byznysu. Podle solárníků úřad pod vedením předsedkyně Aleny Vitáskové předal soudu zkreslené materiály. Ústavní soudci solární daň ponechali v platnosti.