Investorem a zákazníkem je soukromá turecká společnost Adularya, která je členem skupiny Naksan Holding. Strojírenské Vítkovice jsou výrobcem všech klíčových součástí a zodpovídají za celkové uvedení elektrárny do provozu.

„Fluidní kotle jsou součástí uceleného souboru technologických celků a stavebních objektů od vodního a materiálového hospodářství, úpravy vody, přípravy paliva, chlazení až po výrobu elektřiny a vyvedení výkonu,“ uvedla Eva Kijonková, jenž skupinu Vítkovice mediálně zastupuje. Dodala, že do konce roku musí Vítkovice připravit pro zkušební provoz blok A, na konci března 2015 pak má být přichystán blok B.

„Následovat budou zkušební běhy, garanční zkoušky a ostatní dokončovací práce, paralelně také dozor nad prvními měsíci provozování,“ nastínila.

Podle manažera projektu Michala Balose ze společnosti Vítkovice Power Engineering je zakázka přibližně ze 70 procent hotová.

„Je v pokročilé fázi stavebních a montážních prací, prakticky přecházíme do etapy uvádění do provozu pomocných obslužných systémů elektrárny, činnosti se překrývají. Kompletně je dokončena rozvodna 400kV a přenosová linka 400kV, uvádí se do provozu čerpací stanice a přívod vody z přehrady a chemická úpravna vody,“ popsal.