Nejvíce důchodů se vyplácí na Slovensko (přes 25 tisíc), do Německa (17 tisíc) a Polska (téměř 14 tisíc). Řádově tisíce důchodců z ČR zamířilo do Švýcarska, Kanady, Rakouska, Bulharska, Řecka, USA, Švédska. Stovky našich důchodců žijí v Itálii, Francii nebo Velké Británii.

Mezi zeměmi, kam ČSSZ zasílá důchody, jsou i exotické země jako Thajsko, Filipíny, Kostarika, Venezuela, Dominikánská republika a další.

Z podrobné statistiky například vyplývá, že se loni první český důchodce odstěhoval na Madagaskar. Výjimečně důchodci míří i do zemí, které se nemohou chlubit příliš vysokou bezpečností ani životní úrovní - po jednom žijí třeba v Kolumbii, Iráku, Sýrii nebo Kosovu.

Důchod chodí čtvrtletně

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na jejich zahraniční adresu nebo na osobní účet vedený u peněžního ústavu v cizině či v ČR.

„Na adresu v cizině se důchody vyplácejí čtyřikrát ročně, vždy zpětně za čtvrtletí. Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím ČNB, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí,“ říká tisková mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Předpokladem pro výplatu důchodu do zahraničí je tiskopis „Potvrzení o žití“, který příjemce důchodu v zahraničí posílá nejméně jedenkrát ročně ČSSZ vyplněný a s úředně ověřeným podpisem.

Do kterých zemí si nechává posílat důchod nejvíce občanů ČR
Slovenská republika25 004
SRN17 187
Polsko13 772
Kanada3 548
Švýcarsko3 218
USA2 684
Rakousko2 537
Austrálie2 066
Řecko1 869
 Švédsko1 325
Zdroj: údaje ČSSZ za rok 2013