Brabec se k tomuto kroku rozhodl na základě množství a obsahu podnětů, které v posledních měsících podaly desítky fyzických osob, občanských sdružení i obcí na MŽP. „Proběhne předběžné posouzení toho, zda proces vydání stanoviska netrpěl nějakými zjevnými právními vadami,“ uvedl ministr.

Po vydání stanoviska EIA došlo na ministerstvo životního prostředí přes 40 podnětů k jeho zrušení. Podněty kritiků obsahují výhrady týkající se například hladiny hluku, vodohospodářského řešení, starých ekologických zátěží či nedostatečného vypořádání všech připomínek v průběhu procesu EIA.

Buď, anebo

Pokud v rámci předběžného posouzení MŽP dojde k závěru, že mohlo být stanovisko EIA vydáno v rozporu s právními předpisy, pak může zahájit přezkumné řízení stanoviska EIA. Přezkumné řízení, vedené podle správního řádu, může vést až ke zrušení stanoviska EIA a zahájení nového procesu posuzování vlivů na životní prostředí, nebo naopak k zastavení přezkumného řízení, pokud MŽP neshledá rozpor s právními předpisy při vydávání stanoviska EIA.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru Letiště Vodochody byl zahájen v únoru 2009. V říjnu 20013 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí se 124 podmínkami k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou kontroluje investiční společnost Penta. Stát prodal společnost Aero Vodochody, jejíž součástí bylo i tamní letiště, skupině Penta v roce 2007 za necelé tři miliardy korun.

Rozšíření letiště spolkne podle odhadů zhruba tři miliardy korun. Letiště by mělo začít fungovat nejdříve v roce 2016. Ročně by zde mělo být odbaveno 3,5 miliónu cestujících především nízkonákladových aerolinií a nepravidelných či privátních letů.